• A projekt fő kedvezményezettje:

  Ljudevit Modec Križevci Általános Iskola
 • Projektpartnerek:

  Đurđevac Általános Iskola
  Zalaegerszegi Tankerületi Központ - Közoktatási Központ Zalaegerszeg
 • A projekt teljes értéke:

  178.728,71 EUR
 • Az uniós társfinanszírozás százaléka:

  85%
 • A projekt végrehajtásának időszaka:

  2020. június 15. és 2020. október 14. (16 hónap)

A projekt célja:

A „GiftedHUHR“ projekt célja a határon átnyúló térségek általános iskoláiban a tehetséges tanulókkal való munkához egy rendszer megteremtése, továbbá a határmenti térségek általános iskoláiban lévő tehetséges tanulók-potenciáljának fejlesztése preferenciáikkal, képességeikkel és érdeklődési körükkel összhangban.

A projekt várható eredménye:

Egy határon átnyúló általános iskolai kézikönyv a tehetséges tanulók kreativitásának, innovációjának, motivációjának és szellemi fejlődésének ösztönzéséről, magyar és horvát nyelven.

A projekt leírása:

A „Tehetséges gyerekek ösztönzése és fejlesztése egy fejlettebb határon átnyúló térségért” című „GiftedHUHR” rövid című, az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határokon átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében került jóváhagyásra. A projekt 2020 júniusában kezdődött, és a megvalósítási időszak alatt számos tevékenység valósul meg azzal a céllal, hogy a határon átnyúló térségek általános iskoláiban a tehetséges tanulókkal való munkához egy rendszert teremtsünk, továbbá a határmenti térségek általános iskoláiban lévő tehetséges tanulók potenciálját fejlesszük preferenciáikkal, képességeikkel és érdeklődési körükkel összhangban.

A "GiftedHUHR" projekt célja, hogy sajátos ismereteket és készségeket adjon a tanárok és a szakmai asszisztensek számára a tehetséges tanulókkal történő munka során az oktatás és programok fejlesztése révén különböző területeken. A program célja az innováció és a motiváció ösztönzése, a tehetséges tanulók szellemi fejlesztése a kreativitással együtt, a szisztematikus munka kialakítása, valamint az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása a modern technológiai és didaktikai oktatási anyagok felhasználásával. A projekt tevékenységei Koprivnica-Križevci megyei területeken és Magyarországon Zala megyében (Zalaegerszeg) valósulnak meg.

A megvalósítási időszak alatt számos projekt tevékenység valósul meg. Fő tevékenységek a tanárok és a szakmai asszisztensek képzése, amely során a tanárok tapasztalt mentorok segítségével lehetőséget kapnak arra, hogy fejlesszék tudásukat és készségeiket. Emellett kerekasztal-beszélgetések történnek, mely során a tanárok és asszisztensek tovább fejlesztik tudásukat a tehetséges tanulókkal együtt. A pszichológusok által korábban azonosított tehetséges tanulóknak lehetőségük lesz részt venni szervezett táborokban, amelyeket először Đurđevacban, majd Zalaegerszegen tartunk. Kreatív táborokról van szó, ahol a szabadidejüket különféle sport- és kulturális tevékenységekkel foglalkozó tanárokkal és szakmai asszisztensekkel töltik, amelyek lehetőséget nyújtanak motivációjuk és kreativitásuk további fejlesztésére. A táborokban való részvétel mellett a kiváló tanulóknak lehetőségük lesz részt venni a részükre rendezett versenyeken és olyan foglalkozásokon, ahol a diákok tanítják a diákokat, ami nagyban hozzájárul tehetségük és kreativitásuk fejlődéséhez.

A projekt hozzájárul az általános oktatási rendszer tehetséges diákjaival végzett munka minőségének javításához azáltal, hogy összekapcsolja az ismereteket, valamint a határon túli embereket és közös együttműködést létre hozva a Ljudevit Modec Križevci Általános Iskola, a Đurđevac Általános Iskola és a Zalaegerszegi Közoktatási Központ projektpartnerei között.

Thumb
Thumb
Thumb